Prvo sam šarao po belim papirima. Posle sam crtao neobične oblike. Nakon toga sam počeo da bojim te neobične oblike. Kasnije sam sve to posmatrao, sklapao, slagao u svoje radove. Tu sam našao sebe, a preko njih put do drugih... I dalje.

Portfolio