Za sada se bavi fotografijom, videom, grafickim i web dizajnom.
Nastavlja usavrshavanje na polju 3D modelovanja i animacije,
kao i specijalnih efekata.

Portfolio